Hjem

Våre tjenester

Forretningsrelatert rådgivning
– Bistand til forretningsmodellering
– Forhandlinger
– Strategi

 

Nettverksbaserte tjenester
– Tilgang til nettverk av erfarne ledere og spesialister

Administrative tjenester
– Lokaler og infrastruktur
– Økonomi: lønn og regnskap
– Juridiske tjenester

 

Finansielle tjenester
– Tilgang til nettverk av investorer, rådgivere og offentlig virkemiddelapparat

 

Management av fond
– Inkubator Ås har ansvaret for daglig ledelse av Østfold Follo Nyskapingsfond (ØFN)