112 mill NOK i egenkapital tilført inkubatorselskapene

Home / Ukategorisert / 112 mill NOK i egenkapital tilført inkubatorselskapene

 

I løpet av de fire årene inkuabtor Ås har eksistert har de 23 selskapene i porteføljen blitt tilført over 112 mill NOK fra eksterne investorer. 98 mill av dette er tilført i løpet av de siste to årene. Allerede i 1. halvår i 2018 hentet selskapene inn 35 mill NOK. I tillegg har selskapene blitt tilført over 30 mill i offentlige midler gjennom ulike ordninger i Innovasjon Norge og og Forskningsrådet.

Tilgangen på kapital er viktig for mange av selskapene for å kunne vokse, og vi er derfor fornøyd med at kapitaltilgangen for selskapene øker slik oversikten under viser.