Bedrifter

Home / Bedrifter
Gungnir Barbells

Gungnir Barbells

Gungnir Barbels utvikler en ny type vektstang for trening som er sikrerer og enklere å bruke.   Mer on Gungnir...
Detail
Sahel Aqua

Sahel Aqua

  Sahel Aqua utvikler landbaserte oppdrettsanlegg i Gambia. I første omgang satser selskapet på oppdrett av Tilapia....
Detail
Norske Moseprodukter AS

Norske Moseprodukter AS

Norske Moseprodukter AS ekspotrerer dekorasjonsmose til store deler av verden. www.mose.no...
Detail
Air Toolbox

Air Toolbox

Air Toolbox springer ut fra Inkubatorselskapet IndCon AS og utvikler robotikk for vedlikeholdsarbeid på høyspentlinjer...
Detail
Augvald

Augvald

Augvald er involvert i utvikling av avansert gassensorikk
Detail
Sildr

Sildr

Sildr AS utvikler et system for enkel drikkevannstilgang gjennom reklamefinansierte fontener etter tilsvarende prinsipp som Oslo Bysykkel. www.sildr.no...
Detail
Slåttland mekaniske

Slåttland mekaniske

Slåttland Grup er en tradisjonsrik bedrift innen makenisk industri som nå tar i bruk de mest moderne digitale visualiseringsverktøyene for å skape øt verdi for sine kunder.   www.slattl...
Detail
Deep River

Deep River

Deep River tilbyr kostnadseffektive turbiner for tidevann, elvekraft og drikkevannsdistribusjon. www.deepriveras.com...
Detail
Indcon

Indcon

Indcon tilbyr avanserte kontrollsystemer til ROV og AUV. www.indcontrolsystem.com...
Detail
BioCHOS

BioCHOS

BioCHOS utvikler miljøvennlig plantevernmiddel mot sopp basert på chitosan. www.biochos.com...
Detail
N2 Applied

N2 Applied

N2 Applied har utviklet en metode for poroduksjon av kunstgjødsel ved fiksering av nitrogen fra luft på småskala distribuerte anlegg. www.fusionfarming.com...
Detail
Ecosentric Innovation

Ecosentric Innovation

Ecocentric Innovation AS utvikler et apparatet gjør at forbruket av engangshansker i serveringsbedrifter reduseres med mer enn 90%, gir bedre hygiene-rutiner og raskere betjening av kundene....
Detail
Plaato

Plaato

Plaato utvikler løsning for prosesstyring i bryggeprosesser basert på kostnadseffektiv sensorikk og skybasert datafangst. www.plaato.io...
Detail
Disruptive Engineering

Disruptive Engineering

Disruptive Engineering utvikler deteksjonssystemer for veitrafikk. www.dengineering.no...
Detail
Saga Robotics

Saga Robotics

Saga Robotics leverer autonome, modulære landbruksroboter. www.sagarobotics.com...
Detail
LCA

LCA

  LCA.no leverer livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljøprestasjoner til produkter og tjenester. www.lca.no...
Detail
Halodi Robotics

Halodi Robotics

Halodi Robotics utvikler roboter som er designet for å bistå mennesker i deres daglige gjøremål. www.halodi.com
Detail
Norimun

Norimun

Antistoffer for passiv immunisering i akva- og husdyrmarkedet. www.norimun.com
Detail