Kontakt

Home / Kontakt

Ansatte

Ole Martin Steien
konst. Daglig leder
m. 46682668
os@inkubatoras.no

Ola Sørby Omberg
Rådgiver
m. 46924811
oo@inkubatoras.no

Besøksadresse

Sørhellinga – 3.etg
Høgskoleveien 12
1430 ÅS

Sagaveien 3 – kontorfelleskap for oppstartsbedrifter
1430 ÅS

Styret i Inkubator Ås:

Styrets leder Nils Haga
Styremedlem Ragnhild Christiansen Solheim
Styremedlem Arne Bardalen
Styremedlem Lars Eirik Berg Lyshaug
Styremedlem Cristina Kvam Santos