Kontakt

Home / Kontakt

Ansatte

Simen Hesleskaug
Daglig leder
m. 92455510
sh@inkubatoras.no

Anders Tørud
Seniorrådgiver
m. 93287107
at@inkubatoras.no

Ola Sørby Omberg
Rådgiver
m. 46924811
ola.omberg@nmbu.no

Karin Skandsen
Rådgiver
m. +47 452 32 395
karinskandsen@gmail.com

Besøksadresse

Sørhellinga – 3.etg
Høgskoleveien 12
1430 ÅS

Sagaveien 3 – kontorfelleskap for oppstartsbedrifter
1430 ÅS