N2 Applied

Home / Portfolio / N2 Applied

N2 Applied har utviklet en metode for poroduksjon av kunstgjødsel ved fiksering av nitrogen fra luft på småskala distribuerte anlegg.

www.fusionfarming.com

This entry was posted in . Bookmark the permalink.