Plaato

Home / Portfolio / Plaato

Plaato utvikler løsning for prosesstyring i bryggeprosesser basert på kostnadseffektiv sensorikk og skybasert datafangst.

www.plaato.io

This entry was posted in . Bookmark the permalink.